FABRYKA MASZYN „PONAR-REMO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Realizacja projektu wzorniczego w zakresie nowatorskich łożysk mostowych szansą na wzrost konkurencyjności Ponar-Remo sp. z o.o.”

CELEM PROJEKTU jest opracowanie innowacyjnego, ulepszonego produktu – łożyska mostowego o podwyższonych parametrach wytrzymałości mechanicznej.

Wartość projektu: 1.368.375,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 645.625,00 zł.